S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (2024)

De S-Curve of Business illustreert hoe oude manieren van zakendoen volwassen worden en vervolgens worden vervangen door nieuwere manieren. De S-curve zelf is gebaseerd op een wiskundig concept dat de sigmoïdale curve wordt genoemd. In de zakelijke context geeft de curve grafisch weer hoe een organisatie groeit gedurende een typische levenscyclus.

AspectUitleg
DefinitieAn S curve, ook bekend als een sigmoïde curve, is een grafische weergave van de adoptie of groei van een nieuwe technologie, product of innovatie in de loop van de tijd. Het wordt een S-Curve genoemd vanwege zijn karakteristieke vorm, die lijkt op de letter ‘S’, die doorgaans langzaam begint, versnelt en vervolgens afvlakt naarmate hij volwassener wordt. De S-Curve wordt veel gebruikt op verschillende gebieden, waaronder technologie-adoptie, projectmanagement en productlevenscycli.
SleuteleigenschappenFasen: De S-Curve bestaat doorgaans uit drie fasen:
1. Introductiefase: De eerste fase waarin de adoptie of groei langzaam verloopt naarmate de innovatie meer grip en bekendheid krijgt.
2. Groeifase: De periode van snelle adoptie of groei naarmate de innovatie aan momentum wint en een groter gebruikers- of klantenbestand aantrekt.
3. Volwassenheidsfase: Het stadium waarin de acceptatie of groei afvlakt naarmate de markt verzadigd raakt en de innovatie een standaard of volwassen aanbod wordt.
- Toepassingen: S-Curves worden vaak gebruikt om de adoptie van nieuwe technologieën, de groei van industrieën en de voortgang van projecten te analyseren en voorspellen.
Voorbeelden- Technologie adoptie: De adoptie van smartphones is een klassiek voorbeeld van een S-Curve. Aanvankelijk gebruikten alleen early adopters smartphones, maar naarmate de technologie verbeterde en de prijzen daalden, versnelde de adoptie en werden smartphones alomtegenwoordig.
- Levenscyclus van het product: Bij productbeheer worden S-Curves gebruikt om de verkoop en groei van een product te volgen, vanaf de lancering tot aan de marktverzadiging.
- Project Management: S-Curves worden gebruikt om de voortgang van projecten te monitoren en laten zien hoe middelen in de loop van de tijd worden toegewezen.
voordelen- Voorspellende waarde: S-Curves bieden een waardevol hulpmiddel voor het voorspellen van de toekomstige adoptie of groei van technologieën, producten of innovaties op basis van historische gegevens en patronen.
- Toewijzing van middelen: Bij projectmanagement helpen S-Curves bij het effectief toewijzen van middelen in de loop van een project, en zorgen ervoor dat middelen niet onderbenut of overbenut worden.
- Strategische Planning: Bedrijven kunnen S-Curves gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen over wanneer ze in nieuwe technologieën moeten investeren of opkomende markten moeten betreden.
Beperkingen- Aanname van continuïteit: S-Curves gaan uit van een continu en voorspelbaar adoptie- of groeipatroon, wat in snel veranderende markten misschien niet altijd geldt.
- Externe factoren: Externe factoren, zoals economische omstandigheden, concurrentie en veranderingen in de regelgeving, kunnen de vorm en het traject van S-Curves beïnvloeden.
- Verzadiging: S-Curves houden mogelijk geen rekening met marktverzadiging, waarbij de groei uiteindelijk vertraagt ​​naarmate de markt zijn maximale potentieel bereikt.
Voorbeeld uit de echte wereldDe adoptie van elektrische voertuigen (EV’s) is een eigentijds voorbeeld van een S-Curve. Aanvankelijk hadden elektrische voertuigen een langzame adoptie als gevolg van de beperkte laadinfrastructuur en de hoge kosten. Naarmate de batterijtechnologie echter verbeterde, de prijzen daalden en de oplaadnetwerken zich uitbreidden, versnelde de groei van het gebruik van elektrische voertuigen, volgens een S-Curve-patroon.

Inhoudsopgave

De S-curve van het bedrijfsleven begrijpen

Een belangrijk argument van de curve is dat de meeste bedrijven vroeg of laat een periode van stagnatie zullen bereiken, hoe succesvol ze in het verleden ook waren.

Op het punt van stagnatie bereikt het bedrijf een keerpunt.

Op dit punt zal het gedwongen worden te innoveren om te groeien en concurrerend te blijven.

Voor leidinggevenden is het cruciaal om te begrijpen waar hun bedrijf langs de S-curve ligt.

Als het bedrijf al een keerpunt heeft bereikt – ook wel een “stall point” genoemd – heeft het minder dan 10% kans om volledig te herstellen.

In de volgende paragraaf gaan we dieper in op deze termen op verschillende punten van de levenscyclus.

De fasen van de S-Curve levenscyclus

In eerste instantie beginnen startende bedrijven onderaan de curve met een product of dienst die ze op de markt brengen.

Als ze geluk hebben, krijgt hun aanbod meer grip – zij het in het begin heel langzaam en daarna geleidelijk sneller naarmate meer consumenten zich bewust worden.

Dit is het eerste omslagpunt, waar verkoop en omzet snel stijgen na een aanvankelijke periode van stagnatie of dieptepunt groei.

Terwijl groei enige tijd zal aanhouden, zal een groot aantal interne of externe factoren uiteindelijk leiden tot: groei afnemen en vervolgens afbouwen.

Deze factoren omvatten:

 • Marktverzadiging.
 • De toenemende invloed van een concurrent.
 • Opkomende technologie die winstgevender is.
 • Een verandering in leiderschap resulteert in slecht management.

Hier komt het bedrijf het tweede keerpunt tegen. Op dit punt moet een cruciale beslissing worden genomen.

Voor de groei Om de curve opnieuw te beginnen en omhoog te gaan, moet het bedrijf innoveren en meegaan op de golf van technologische vooruitgang.

Uiteindelijk is een bedrijf op het tweede keerpunt dat vervolgens probeert te innoveren al te laat.

Omslagpunten moeten worden geïdentificeerd voordat ze zich voordoen, zodat bedrijven voldoende tijd hebben om nieuwe producten te ontwikkelen die een grote kans op succes hebben.

Hoe bereiken bedrijven gewoonlijk stallingspunten?

Externe factoren

Economie

De meeste bedrijven zullen het moeilijk vinden om te onderhouden groei tijdens recessies, aangezien consumenten minder uitgeven.

Politiek

Wanneer staats- of federale wetten worden uitgevaardigd om bepaalde producten of diensten te reguleren of te verbieden, moeten bedrijven snel kunnen schakelen.

Trends

Dit komt met name voor in technologie waar trends snel veranderen.

Voorbeelden van bedrijven die onbewust omslagpunten bereiken vanwege technologie zijn Nokia, Blackberry, Xerox en Kodak.

Interne factoren

Verdunning van focus

Veel start-ups hebben visionaire leiders wiens enige doel het is om hun klanten goed van dienst te zijn.

Maar wanneer bedrijven groter worden, kunnen focus en inspanning verwateren, vooral als het management ingewikkelder wordt.

Talent tekort

Om wat voor reden dan ook worden sommige bedrijven gehinderd in hun groei omdat ze niet het vereiste talent kunnen vinden om het te laten gebeuren.

Voorbeelden van S-Curve

Bevolkingsgroei van een land

Naarmate de bevolking van een land groeit, neemt de groei snelheid bouwt doorgaans langzaam momentum op.

Toch versnelt het tijdens het midden van de S-curve terwijl het afvlakt naarmate de bevolking zijn maximale capaciteit bereikt.

De adoptie van een nieuwe technologie

Wanneer een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd, kan het enige tijd duren voordat deze technologie door de massa wordt overgenomen.

In de beginfase van het technologie adoptie curve, het pad is erg steil. Maar als het opstijgt, doet het dat heel snel.

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (1)

Hier dus de langzaam dan plotseling zeggen werkt buitengewoon goed.

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (2)

Naarmate de acceptatiegraad snel toeneemt, waardoor technologie de massa kan bereiken, bereikt het uiteindelijk een plateau omdat de technologie geen marktpenetratie meer zal hebben.

Een voorbeeld is hoe smartphones een grote vlucht namen en hoe ze tegenwoordig een verzadigde markt zijn geworden, aangezien er miljarden smartphones over de hele wereld zijn.

De evolutie van een markt

Neem het voorbeeld van de iPhone; toen het werd gelanceerd, pakte het niet meteen op.

Inderdaad, Apple lanceerde de iPhone voor het eerst in 2007, en pas in 2008, toen Apple de App Store lanceerde in combinatie met de iPhone, werkte de winkel als een straalmotor voor de iPhone om zeer snel van de grond te komen.

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (3)

Toch was het iPhone-succes van Apple gebaseerd op de veronderstelling dat de smartphonemarkt al was ontwikkeld door andere spelers zoals BlackBerry.

Apple was dus geen first mover, maar toen het op de markt kwam, ging het erg snel.

Key afhaalrestaurants

 • De S-Curve of Business stelt een bedrijf in staat om te bepalen waar het zich bevindt op een typische groei levenscyclus en past haar strategieën dienovereenkomstig aan.
 • De levenscyclus van de S-Curve of Business bestaat uit twee buigpunten. De tweede is de meest kritieke, omdat het betekent dat een bedrijf een groei plafond.
 • Buigpunten worden veroorzaakt door verschillende factoren die verband houden met de economie, consumententrends en tekorten aan talent. Wat de oorzaak ook is, managers moeten ze van tevoren identificeren en strategieën ontwikkelen om te handhaven groei.

Enkele hoogtepunten:

 • S-curve van bedrijfsoverzicht: De S-Curve of Business illustreert de typische levenscyclus van een bedrijf en laat zien hoe oude methoden achterhaald raken en nieuwe ontstaan. Het is gebaseerd op de sigmoïdale curve en benadrukt de noodzaak van innovatie onderhouden groei.
 • De S-curve begrijpen:
  • Bedrijven bereiken een punt van stagnatie en buiging, waardoor ze gedwongen worden te innoveren om concurrerend te blijven.
  • Weten waar een bedrijf zich langs de S-bocht bevindt, is cruciaal, aangezien herstel na een buigpunt onwaarschijnlijk wordt.
  • De levenscyclus bestaat uit aanvankelijk langzaam groeisnel groei na het eerste buigpunt, stagnatie en de behoefte aan innovatie.
 • Factoren die van invloed zijn op buigpunten:
  • Externe factoren: Economische neergang, wijzigingen in de regelgeving en verschuivende trends.
  • Interne factoren: Focusverwatering, tekort aan talent en wanbeheer.
 • Voorbeelden van S-Curve:
  • Bevolkingsgroei: Bevolking groei in een land begint langzaam, versnelt en vlakt af.
  • Technologie adoptie: Nieuwe technologie heeft tijd nodig om aan kracht te winnen, versnelt en verzadigt de markt.
  • Marktevolutie: Het voorbeeld van smartphones, waar de iPhone een hoge vlucht nam door marktontwikkeling door andere spelers.
 • Key Takeaways:
  • De S-Curve helpt bedrijven hun positie in de wereld te begrijpen groei levenscyclus.
  • Buigpunten zijn cruciaal, en innovatie is nodig om stagnatie te overwinnen.
  • Factoren die omslagpunten veroorzaken, kunnen intern of extern zijn, en managers moeten daarop anticiperen om duurzame resultaten te garanderen groei.

Casestudies

Technologie/IndustrieOmschrijvingToepassing van S-curveVoorbeelden en impact
mobiele telefoonsDe evolutie van mobiele telefoontechnologie.Vroege adoptie en geleidelijke groei, gevolgd door snelle adoptie naarmate de technologie volwassener wordt en breed toegankelijk wordt.De overgang van standaard mobiele telefoons naar smartphones (bijvoorbeeld iPhone) volgde een S-curve, met een exponentiële groei in adoptie zodra smartphones mainstream werden.
Elektrische voertuigen (EV's)De ontwikkeling en adoptie van elektrische voertuigen.Trage initiële adoptie, gevolgd door een periode van versnelde groei naarmate de EV-technologie verbetert, de oplaadinfrastructuur groeit en de vraag van de consument toeneemt.Bedrijven als Tesla speelden een belangrijke rol bij het stimuleren van de adoptie van elektrische voertuigen, wat resulteerde in een exponentiële groei op de EV-markt.
Internet gebruikDe groei van internetgebruik en connectiviteit.Aanvankelijk trage groei naarmate de internetinfrastructuur tot stand is gebracht, gevolgd door een snelle adoptie naarmate meer mensen en bedrijven online komen.De uitbreiding van het internet eind jaren negentig en begin jaren 1990 leidde tot een S-curve van adoptie, waardoor de manier waarop mensen communiceren, werken en toegang krijgen tot informatie transformeert.
Hernieuwbare energieDe inzet van hernieuwbare energiebronnen.Geleidelijke adoptie van zonne-, wind- en andere hernieuwbare technologieën, gevolgd door een exponentiële toename van de capaciteit naarmate de kosten dalen en het milieubewustzijn groeit.Nu de kosten van zonnepanelen en windturbines zijn gedaald, is er wereldwijd sprake van een aanzienlijke stijging in de acceptatie van hernieuwbare energiebronnen.
Artificial Intelligence (AI)De ontwikkeling en het gebruik van AI-technologieën.De eerste fasen van onderzoek en experimenten, gevolgd door een snelle groei van AI-toepassingen naarmate algoritmen verbeteren, de beschikbaarheid van gegevens toeneemt en industrieën AI omarmen.Industrieën als de gezondheidszorg, de financiële sector en autonome voertuigen ervaren een S-curve in de adoptie van AI, waarbij de technologie een integraal onderdeel wordt van hun activiteiten.
3D PrintingDe evolutie en het gebruik van 3D-printen.Vroege stadia van experimenteren en prototypen, gevolgd door bredere acceptatie in de productie, gezondheidszorg en ruimtevaart naarmate de technologie volwassener wordt.3D-printen volgt een S-curve, met groeiende toepassingen in verschillende industrieën, waaronder productie op maat, protheses en ruimtevaartcomponenten.
BiotechnologieDe vooruitgang en toepassing van biotechnologie.Geleidelijke vooruitgang in het begrijpen van biologie en genetica, leidend tot exponentiële groei in medische behandelingen, genetische manipulatie en farmaceutische producten.Vooruitgang in de biotechnologie heeft geleid tot doorbraken in gentherapie, precisiegeneeskunde en CRISPR-Cas9-genbewerking, volgens een S-curve van innovatie.
Blockchain TechnologyDe ontwikkeling en adoptie van blockchain-technologie.Vroege verkenningen en experimenten, gevolgd door een snelle groei van blockchain-toepassingen in de financiële wereld, de toeleveringsketen en daarbuiten.Blockchain bevindt zich in de beginfase van een S-curve, met voortdurende ontwikkelingen op het gebied van gedecentraliseerde financiering (DeFi), niet-fungibele tokens (NFT's) en traceerbaarheid van de toeleveringsketen.

Lees volgende: Innovatie van bedrijfsmodellen, Bedrijfsmodellen.

Gerelateerde innovatiekaders

Bedrijfskunde

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (4)

Innovatie van bedrijfsmodellen

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (5)

Innovatie Theorie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (6)

Soorten innovatie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (7)

Continue innovatie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (8)

Ontwrichtende innovatie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (9)

Zakelijke concurrentie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (10)

Technologische modellering

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (11)

Verspreiding van innovatie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (12)

Zuinige innovatie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (13)

Constructieve verstoring

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (14)

Groeimatrix

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (15)

Innovatie trechter

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (16)

Idee generatie

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (17)

Design Thinking

S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (18)

Verwant

Meer bronnen

 • Wat is de ervaringscurve en waarom het belangrijk is in het bedrijfsleven?
 • Wat is het waardecurvemodel en het Four Actions Framework?
 • Onverschilligheidscurve
 • Vraag-aanbodcurve
 • Ebbinghaus vergeetcurve
 • Laffer-curve
 • Wat is de vergeetcurve?
 • S-Curve-analyse
S-curve in het bedrijfsleven en waarom het ertoe doet - FourWeekMBA (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6336

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.